Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

Νέο πρόγραμμα VOUCHER για ανέργους ηλικίας 30-45 ετών, ΠΕ/ΤΕ θετικών, τεχνολογικών και οικονομικών σχολών.

Θεωρητική κατάρτιση 400 ωρών, με εκπαιδευτικό επίδομα 2.000 ευρώ

Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων

Επαγγελματική Συμβουλευτική Υποστήριξη

Πρακτική άσκηση 200 ωρών, με εκπαιδευτικό επίδομα 800 ευρώ

Μάθε περισσότερα…

Κατάρτιση Ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος/ φορείς διαχείρισης  προστατευόμενων περιοχών»

Νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς χαρακτήρα 8μηνης εργασίας σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας/ Φορείς Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών για 8.933 θέσεις πλήρους απασχόλησης, που συμπεριλαμβάνει την Κατάρτιση των ωφελουμένων και οδηγεί σε πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Πληροφορικής.

Μάθε περισσότερα…

Κατάρτιση Ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»

Νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς χαρακτήρα 8μηνης εργασίας σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, για 30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης, που συμπεριλαμβάνει την Κατάρτιση των ωφελουμένων και οδηγεί σε πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Πληροφορικής.

Μάθε περισσότερα…

Κατάρτιση Ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε θύλακες ανεργίας- Β’ Φάση,  συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων (Β Κύκλος)»

Νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς χαρακτήρα 8μηνης εργασίας σε 34 Δήμους Θύλακες Ανεργίας- Β’ ΚΥΚΛΟΣ/ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 16/2017, για 7.180 θέσεις πλήρους απασχόλησης, που συμπεριλαμβάνει την Κατάρτιση των ωφελουμένων και οδηγεί σε πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Πληροφορικής.

Μάθε περισσότερα…

Κατάρτιση Ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 Δήμους θύλακες υψηλής ανεργίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων για 3.494 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Β Κύκλος)»

Νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς χαρακτήρα 8μηνης εργασίας, για 3.494 θέσεις πλήρους απασχόλησης, σε 17 Δήμους θύλακες υψηλής ανεργίας (Επιβλέποντες φορείς), που συμπεριλαμβάνει την Κατάρτιση των ωφελουμένων και οδηγεί σε πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Πληροφορικής.

Μάθε περισσότερα…

Κατάρτιση Ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»

Νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς χαρακτήρα 8μηνης εργασίας για 24.251 θέσεις πλήρους απασχόλησης, σε Δήμους της χώρας (Επιβλέποντες φορείς), που συμπεριλαμβάνει την Κατάρτιση των ωφελουμένων και οδηγεί σε πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Πληροφορικής.

Μάθε περισσότερα…

Κατάρτιση Ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (ΘΥΛΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ) Β’ ΦΑΣΗ- Α ΚΥΚΛΟΣ»

Νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς χαρακτήρα 8μηνης εργασίας πλήρους απασχόλησης σε 34 Δήμους (Επιβλέποντες φορείς), που συμπεριλαμβάνει την Κατάρτιση των ωφελουμένων και οδηγεί σε πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Πληροφορικής.

Μάθε περισσότερα…

Επικοινωνία

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

error: Content is protected !!