«Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής»

Στις 2 Δεκεμβρίου 2017 αρχίζει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων  για το πρόγραμμα για 23.000 ανέργους  29-64 ετών που αφορά 120 ώρες κατάρτιση,  πρακτική άσκηση και πιστοποίηση σε 60 ειδικότητες με εκπαιδευτικό επίδομα 2.600 €

Μάθε περισσότερα…

 «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους της χώρας (επιβλέποντες φορείς) συμπεριλαμβανουμένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, για 24.251 θέσεις πλήρους απασχόλησης» 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε  άνεργους, εφόσον έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα κατάρτισης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην υπ΄ αριθμ. 1/2017 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ και περιλαμβάνει 120 ώρες κατάρτισης και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Πληροφορικής (σε ένα από τα τρία επίπεδα) που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Μάθε περισσότερα…

«Επαγγελματική κατάρτιση εργαζομένων μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ»

Κάθε χρόνο το ΚΕΚ ΠΛΑΤΩΝ Α.Ε. υλοποιεί σεμινάρια που επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ και απευθύνονται στο προσωπικό επιχειρήσεων οι οποίες απασχολούν από 1-30 εργαζόμενους και με την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις έχουν καταβάλλει την εργοδοτική εισφορά 0,45% υπέρ του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση.

Μάθε περισσότερα…

«Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 34 Δήμους για 7.180 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Β’ Κύκλος)»

Ξεκινάει την Πέμπτη 14/12/2017 και ώρα 10η πρωινή μέχρι και την Τετάρτη 27/12/2017 και ώρα 12η μεσημβρινή η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, για 7.180 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, που δημιουργούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (Β΄κύκλος) σε 34 Δήμους – θύλακες υψηλής ανεργίας.

Μάθε περισσότερα…

«Εκπαιδευτικά σεμινάρια για απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων – εμπειροτεχνιτών – περιβαλλοντική διαχείριση φανοποιείου-βαφείου»

Το Κέντρο Επαγγελματικής  Κατάρτισης ΠΛΑΤΩΝ ΑΕ  διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια με σκοπό την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων. Η άδεια αυτή δίνει το δικαίωμα στον τεχνίτη να τοποθετεί, να συντηρεί  και να επισκευάζει εξαρτήματα αυτοκινήτου με υγραέριο και φυσικό αέριο. Το σεμινάριο έχει συνολική διάρκεια 150 ώρες εκ των οποίων οι 70 αφορούν θεωρητική κατάρτιση και οι 80 ώρες πρακτική άσκηση.

Μάθε περισσότερα…

Επικοινωνία

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

error: Content is protected !!