«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 Δήμους θύλακες υψηλής ανεργίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων για 3.494 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Β ΚΥΚΛΟΣ)»

Το ΚΕΚ ΠΛΑΤΩΝ Α.Ε. θα υλοποιήσει τμήματα κατάρτισης σε χρήση Τ.Π.Ε., τα οποία θα συνοδεύονται από πιστοποίηση γνώσεων.

Ωφελούμενοι είναι οι συμμετέχοντες στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα της Δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 Δήμους θύλακες υψηλής ανεργίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων για 3.494 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Β ΚΥΚΛΟΣ)», οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης.

Οι καταρτιζόμενοι υποχρεωτικά θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις για την απόκτηση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού πληροφορικής.

Αντικείμενο της δράσης: η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης, οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης  σε ωφελούμενους επιτυχόντες της Δημόσιας πρόσκλησης Νο 8/2017 του ΟΑΕΔ.

Πιο αναλυτικά, οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της παρούσας δράσης περιλαμβάνουν:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης των ωφελουμένων διάρκειας 120 ωρών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 100 ώρες «Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)» σε τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών ενοτήτων που αφορούν οριζόντιες δεξιότητες) και 20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα».
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων Πληροφορικής (σε ένα από τα τρία επίπεδα) που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΠΕ
Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του σεμιναρίου, οι καταρτιζόμενοι υποχρεωτικά θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις για την απόκτηση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού Πληροφορικής, από διακεκριμένο φορέα, αναγνωρισμένο από τον ΟΕΕΚ.

Επικοινωνήστε μαζί μας ή επισκεφθείτε τους συμβούλους μας: 

  • Για να κλείσετε άμεσα θέση συμμετοχής
  • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα
  • Για να ενημερωθείτε για τις ειδικές παροχές μας που έχουν στόχο τη διευκόλυνση και την αύξηση των επαγγελματικών σας προσόντων

 

Α’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ – ΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΙΨΟΥ 16 – ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ – 1ος ΟΡΟΦΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2310 500900, 2310 212222

Email: info@platonkek.gr, kekplatwn@gmail.com

Β’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΦΟΥΛΗ ΟΔΟΣ: ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 186 (πρώην 182)- ΙΣΟΓΕΙΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2310 402000 & 2310 216666

Email: platonkek@gmail.com

Επικοινωνία

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

error: Content is protected !!