Κοινωφελής Εργασία σε Δήμους της χώρας (36.500 άτομα)

 In Articles

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων»

Το ΚΕΚ ΠΛΑΤΩΝ Α.Ε. θα υλοποιήσει τμήματα κατάρτισης, τα οποία θα συνοδεύονται από πιστοποίηση γνώσεων.

 

Ωφελούμενοι είναι οι συμμετέχοντες στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα της Δράσης  «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων», οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης.

 

Συνοπτικά, η δράση περιλαμβάνει:

  1. Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.
  2. Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ώρες, ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο που θα επιλέξει ο ωφελούμενος, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

 

Η συμμετοχή των ωφελουμένων στην δράση της κατάρτισης είναι υποχρεωτική για τους ωφελούμενους ηλικίας έως και 54 ετών, ενώ για τους ωφελούμενους ηλικίας  55 ετών  και άνω είναι προαιρετική. 

 

Οι καταρτιζόμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις για την απόκτηση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού.

 

Τα αντικείμενα της θεωρητικής κατάρτισης  ενδεικτικά δύναται να είναι:

Α. Οριζόντιες δεξιότητες :

Θεματικό αντικείμενο
1. Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων
2. Πρόληψη φυσικών καταστροφών
3. Πρώτες βοήθειες
4. Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ (3 επιπέδων)

Β. Εξειδικευμένες δεξιότητες:

Θεματικό Αντικείμενο
1. Εργασίες Καθαρισμού
2. Δεξιότητες Φροντίδας Τρίτης Ηλικίας
3. Υπηρεσίες διαμόρφωσης/συντήρησης πρασίνου
4. Μετάβαση στην κυκλική οικονομία
5. Εργασίες κατασκευαστικού κλάδου

 

Η δράση αποσκοπεί:

α) στην επανασύνδεση των μακροχρονίως ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας,

β) στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων,

γ) στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και

δ) στην σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες  της τοπικής κοινωνίας.

 

Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στην διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

 

Σημείωση: Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση δεν έχουν οι ωφελούμενοι που συμμετείχαν στις με αριθ. 9/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018 και 3/2019 Δημόσιες προσκλήσεις του ΟΑΕΔ.

Δείτε Αναλυτικά την Πρόσκληση ΕΔΩ

Πληροφορίες για εγγραφές δίνονται από το Κ.Ε.Κ. ΠΛΑΤΩΝ Α.Ε. –

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’                                                             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

Χ. Πίψου 16 , 1ος όροφος                                            Β. Όλγας 186 (πρώην 182)

Περιοχή: Νέος Σιδηροδρ. Σταθμός                              Περιοχή: Σοφούλη
Τηλ. 2310 500900,                                                            Τηλ. 2310 402000,

Ε: info@platonkek.gr                                                     E: platonkek@gmail.com

Start typing and press Enter to search

error: Content is protected !!