Αναρτήθηκε στο voucher.gov.gr το Οριστικό μητρώο Ωφελούμενων της πρόσκλησης «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» για 10.000 ανέργους του ΟΑΕΔ το οποίο περιλαμβάνει τους Πίνακες ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ και ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ.

Σε συνέχεια της με αρθ. 1.5385/30-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΘΩΑ46ΜΤΛΚ-ΣΟΡ) τροποποίησης, αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, και ο διπλασιασμός του αριθμού ωφελουμένων από 10.000 σε 20.000 όπως επίσης και ο προϋπολογισμός της πράξης από 48.780.000,00 € σε 97.560.000,00 €.

Επικοινωνία

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

error: Content is protected !!