«Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων»

Concept of teamwork: Close-Up of hands business team showing un

ΤΜΗΜΑ 8: Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων (φυσικών, βιολογικών και τεχνολογικών) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης  (σύνολο 130 ώρες)

Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης

Έναρξη: 26/05/2021

Λήξη: 30/06/2021

Για το αναλυτικό πρόγραμμα και τις ώρες τηλεκατάρτισης, δείτε το αναλυτικό ωρολόγιο που σας έχει σταλεί.

Επικοινωνία

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

error: Content is protected !!