Τα Γραφεία μας

Προφίλ

 

Το Κέντρο Επαγγελματικής κατάρτισης ΚΕΚ ΠΛΑΤΩΝ Α.Ε. ιδρύθηκε στις 23/5/1995. Αποκλειστικός σκοπός της εταιρίας είναι η οργάνωση, ο συντονισμός, η εκτέλεση και διαχείριση οποιασδήποτε φύσεως Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και έρευνες – μελέτες, διοργάνωση συνεδρίων & ημερίδων , αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Είναι πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού) στα  θεματικά πεδία εξειδίκευσης :

  • Επαγγέλματα Οικονομίας και Διοίκησης

  • Επαγγέλματα Πληροφορικής

  • Επαγγέλματα Τουριστικά και Παροχής Υπηρεσιών

  • Επαγγέλματα Τεχνικά και Μεταφορών

  • Αγροτικά επαγγέλματα – Περιβάλλον

  • Επαγγέλματα Υγείας & Πρόνοιας

  • Επαγγέλματα Πολιτισμού & Αθλητισμού

  • Παιδαγωγικά επαγγέλματα

Από την αρχή της δραστηριότητάς του μέχρι σήμερα , το ΚΕΚ είχε μια ραγδαία εξέλιξη στον τομέα της εκπαίδευσης , με αποτέλεσμα να αποτελεί πλέον ένα από τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Βορείου Ελλάδος , όσον αφορά την υλοποίηση προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης. Αποτέλεσμα της συνεπούς και επιτυχημένης αυτής δραστηριότητας είναι η σταθερή – πολυετής επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων (μεταποιητικές μονάδες , ξενοδοχεία , εμπορικές αλυσίδες κλπ) σε εκπαιδευτικές ενέργειες.

Το ΚΕΚ ΠΛΑΤΩΝ ΑΕ έχοντας μόνιμη συνεργασία με επιστημονικό διδακτικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων (Μηχανικούς , Οικονομολόγους , Χημικούς, Τεχνολόγους Τροφίμων, Πληροφοριακούς, Πτυχ. Τουριστικών Επαγγελμάτων κ.λ.π.) σε συνδυασμό με την εμπειρία που διαθέτει, έχει την ικανότητα να καλύπτει αποτελεσματικά ποικίλες απαιτήσεις σε σχέση με την επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση και είναι σε θέση να προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες :
– εκπαιδευτική υποστήριξη Επιχειρήσεων και Οργανισμών τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο Τομέα
– Προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών και εκπόνηση αντίστοιχων προγραμμάτων για την κάλυψή τους
– Οργάνωση, συντονισμό και εκτέλεση πάσης φύσεως Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης
– Εκτέλεση εξειδικευμένων ενδοεπιχειρησιακών και διεπιχειρησιακών σεμιναρίων, εναρμονισμένων στις τρέχουσες ζωτικές ανάγκες , σε τομείς της παραγωγής και των υπηρεσιών
– Σύνταξη των απαιτούμενων εκπαιδευτικών μελετών για την ένταξη επιχειρήσεων στα επιδοτούμενα προγράμματα Επαγγελματικής
Κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ΚΕΚ ΠΛΑΤΩΝ διαθέτει άρτια οργάνωση, έμπειρα στελέχη στον κλάδο, καλή οικονομική διαχείριση σε συνδυασμό με προσωπική εργασία – εποπτεία των μετόχων. Εφαρμόζει σύστημα παρακολούθησης – αξιολόγησης για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιεί έτσι ώστε να αξιολογούνται τα αποτελέσματα και να εξάγονται συμπεράσματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά τον σχεδιασμό μελλοντικών προγραμμάτων , με απώτερο στόχο να υπάρχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα.

 

Ανθρώπινο Δυναμικό 

 

Παπαδόπουλος Νικόλαος  Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος – Χημικός

Παπαγιάννα Μαρία  Διευθύντρια Κατάρτισης – Φυσικός – Πληροφορικός

Καραγεωργίου Άννα  Υπεύθυνη Τμημάτων Κατάρτισης Ενηλίκων – Απόφοιτος Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής – Msc στην Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

Κωνσταντινίδου Κική  Γραμματεία – Υπεύθυνη Λογιστηρίου – Απόφοιτος ΤΕΙ Λογιστικής

Λιούρα Δήμητρα  Γραμματεία – Απόφοιτη Παιδαγωγικής Σχολής

Δροσοπούλου Χαρούλα   Υπεύθυνη ΙΤ – Απόφοιτη Εφ.Πληροφορικής – Msc στα Πληροφοριακά Συστήματα

 

Υποδομές

 

Το ΚΕΚ ΠΛΑΤΩΝ ΑΕ διαθέτει 5 αίθουσες Πληροφορικής δυναμικότητας 25 ατόμων έκαστη καθώς και 1 αίθουσα διδασκαλίας στο παράρτημα της Χρ.Πίψου 16, 3 αίθουσες Πληροφορικής  δυναμικότητας 25 ατόμων η καθεμία στο παράρτημα της Βασ.Όλγας 186 καθώς και 1 αίθουσα Πληροφορικής και 1 διδασκαλίας στο παράρτημα της Γιαννιτσών 31 & Πατριάρχου Κυρίλλου «Βαλκανικό Κέντρο».

   

Επικοινωνία

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

error: Content is protected !!