ΚΕΚ ΠΛΑΤΩΝ Α.Ε.

Η εταιρεία ΚΕΚ ΠΛΑΤΩΝ ιδρύθηκε το 1995  στην Θεσσαλονίκη.

Αποκλειστικός σκοπός της εταιρείας είναι η οργάνωση, ο συντονισμός, η εκτέλεση και η διαχείριση της επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης.

Πρόκειται για πιστοποιημένο ΚΕΚ από τον ΕΟΠΠΕΠ (πρώην ΕΚΕΠΙΣ) με Κωδ. 1210968 στα εξής θεματικά πεδία :

 • Οικονομίας & Διοίκησης
 • Πληροφορικής
 • Τουρισμός και Παροχή Υπηρεσιών
 • Τεχνικά και μεταφορών
 • Περιβάλλοντος
 • Υγείας & Πρόνοιας
 • Πολιτισμού & Αθλητισμού
 • Παιδαγωγικά
 • Αγροτικά

και δυναμικότητας 225 καταρτιζόμενων.

Διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ

Κεντρική Δομή: Χρ. Πίψου 16, 54627 Θεσσαλονίκη 1ος όροφος

Παράρτημα Α: Βασ. Όλγας 186 (πρώην 182), 54646 Θεσσαλονίκη

Παράρτημα Β: Κτίριο Αλέξανδρος, Γιαννιτσών 31, 54627 Θεσσαλονίκη

Υλοποιεί προγράμματα :

 • Κατάρτισης ανέργων
 • Κατάρτισης αυτοαπασχολουμένων
 • Κατάρτισης εργαζομένων

Σε συνεργασία με :

 • Υπουργείο Απασχόλησης
 • ΟΑΕΔ
 • Υπουργείο Ανάπτυξης

 

 

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε θύλακες ανεργίας- Β’ Φάση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων (Β Κύκλος)»

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μια δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών που περιλαμβάνει 100 ώρες Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες και 20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Ωφελούμενοι:  οι συμμετέχοντες στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Νο 16/2017 που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. 16/2017 Δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ.

Σκοπός της Δράσης: η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης, και η διευκόλυνση της ένταξης/ επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Δεξιότητες Πληροφορικής (επιλογή ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων των ωφελουμένων):

ΕΠΙΠΕΔΟ Ι.- ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: 3 ΕΝΟΤΗΤΕΣ (WORD, EXCEL, INTERNET)                                                                                  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ.- ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: 4 ΕΝΟΤΗΤΕΣ (WORD, EXCEL, INTERNET, POWERPOINT)                                                                         

ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ.- ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: 5 ΕΝΟΤΗΤΕΣ (WORD, EXCEL, INTERNET, POWERPOINT, ACCESS)

 

Η κατάρτιση πραγματοποιείται από έμπειρους και εξειδικευμένους Εκπαιδευτές Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια, που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ, και για τις εκπαιδευτικές ενότητες χορηγείται το απαιτούμενο εκπαιδευτικό υλικό, που καλύπτει τη διδακτέα ύλη.


Για την εγγραφή σας στο ΚΕΚ ΠΛΑΤΩΝ μπορείτε να  προσέρχεστε προσκομίζοντας:

 1. Βεβαίωση από τον Δήμο ότι απασχολείστε στο συγκεκριμένο Δήμο στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 16/2017 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ
 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 3. Τον Αριθμό της αίτησης συμμετοχής σας στη δράση

 ή επικοινωνήστε μαζί μας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩNΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΚ

Κεντρική Δομή: Χρίστου Πίψου 16, 54627 Θεσσαλονίκη, 1ος όροφος

Τηλέφωνο : 2310 500.900

Παράρτημα: Βασ. Όλγας 186 (πρώην 182), 54646 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνα : 2310 402.000 

E-mail: platonkek@gmail.com

url: www.platonkek.gr

Ώρες λειτουργίας : 9.00 π.μ. –5.00 μ.μ.

Το έμπειρο προσωπικό του ΚΕΚ ΠΛΑΤΩΝ θα σας:

 • ενημερώσει για τους όρους και τις διαδικασίες συμμετοχής σας
 • βοηθήσει να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής
 • ενημερώσει για τα τμήματα κατάρτισης & πιστοποίησης που μπορείτε να ενταχθείτε

 

Για να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ

Για να δείτε το οριστικό μητρώο ωφελουμένων πατήστε εδώ

 

Επικοινωνία

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

error: Content is protected !!