ΚΕΚ ΠΛΑΤΩΝ Α.Ε.

Η εταιρεία ΚΕΚ ΠΛΑΤΩΝ ιδρύθηκε το 1995  στην Θεσσαλονίκη.

Αποκλειστικός σκοπός της εταιρείας είναι η οργάνωση, ο συντονισμός, η εκτέλεση και η διαχείριση της επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης.

Πρόκειται για πιστοποιημένο ΚΕΚ από τον ΕΟΠΠΕΠ (πρώην ΕΚΕΠΙΣ) με Κωδ. 1210968 στα εξής θεματικά πεδία :

 • Οικονομίας & Διοίκησης
 • Πληροφορικής
 • Τουρισμός και Παροχή Υπηρεσιών
 • Τεχνικά και μεταφορών
 • Περιβάλλοντος
 • Υγείας & Πρόνοιας
 • Πολιτισμού & Αθλητισμού
 • Παιδαγωγικά
 • Αγροτικά

και δυναμικότητας 225 καταρτιζόμενων.

Διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ

Κεντρική Δομή: Χρ. Πίψου 16, 54627 Θεσσαλονίκη 1ος όροφος

Παράρτημα Α: Βασ. Όλγας 186 (πρώην 182), 54646 Θεσσαλονίκη

Παράρτημα Β: Κτίριο Αλέξανδρος, Γιαννιτσών 31, 54627 Θεσσαλονίκη

Υλοποιεί προγράμματα :

 • Κατάρτισης ανέργων
 • Κατάρτισης αυτοαπασχολουμένων
 • Κατάρτισης εργαζομένων

Σε συνεργασία με :

 • Υπουργείο Απασχόλησης
 • ΟΑΕΔ
 • Υπουργείο Ανάπτυξης

 

 

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (ΘΥΛΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ) Β’ ΦΑΣΗ- Α ΚΥΚΛΟΣ»

Πρόγραμμα κατάρτισης: το πρόγραμμα κατάρτισης των ωφελουμένων, στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και στην Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα

Ωφελούμενοι:  οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 34 Δήμους Θύλακες Ανεργίας που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης

Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων: αφορά στην πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής (τρία επίπεδα γνώσεων) που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2/2017 Δημόσιας Πρόσκλησης, μέσω εξετάσεων τις οποίες θα διενεργήσουν Φορείς οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ ως Φορείς χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.

Σκοπός της Δράσης: η απόκτηση ή/και επικαιροποίηση/ διεύρυνση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ειδικότερα στη χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας ΤΠΕ ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης.

Πιο αναλυτικά, οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της παρούσας δράσης περιλαμβάνουν:

Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης των ωφελουμένων συνολικής διάρκειας 120 ωρών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 100 ώρες «Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)» σε τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών ενοτήτων που αφορούν οριζόντιες δεξιότητες) και 20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα».

Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων Πληροφορικής (σε ένα από τα τρία επίπεδα) που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης από Φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ ως Φορείς χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.

Δεξιότητες Πληροφορικής (επιλογή ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων των ωφελουμένων):

ΕΠΙΠΕΔΟ Ι.- ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: 3 ΕΝΟΤΗΤΕΣ (WORD, EXCEL, INTERNET)                                                                                  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ.- ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: 4 ΕΝΟΤΗΤΕΣ (WORD, EXCEL, INTERNET, POWERPOINT)                                                                         

ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ.- ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: 5 ΕΝΟΤΗΤΕΣ (WORD, EXCEL, INTERNET, POWERPOINT, ACCESS)


Για την εγγραφή σας στο ΚΕΚ ΠΛΑΤΩΝ μπορείτε να  προσέρχεστε προσκομίζοντας:

 1. Βεβαίωση από τον Δήμο ότι απασχολείστε στο συγκεκριμένο Δήμο στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 10/2016 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ
 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 3. Τον Αριθμό της αίτησης συμμετοχής σας στη δράση

 ή επικοινωνήστε μαζί μας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩNΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΚ

Κεντρική Δομή: Χρίστου Πίψου 16, 54627 Θεσσαλονίκη, 1ος όροφος

Τηλέφωνο : 2310 500 900

Παράρτημα: Βασ. Όλγας 186 (πρώην 182), 54646 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνα : 2310 40 2000 

E-mail: platonkek@gmail.com

url: www.platonkek.gr

Ώρες λειτουργίας : 9.00 π.μ. –5.00 μ.μ.

Το έμπειρο προσωπικό του ΚΕΚ ΠΛΑΤΩΝ θα σας:

 • ενημερώσει για τους όρους και τις διαδικασίες συμμετοχής σας
 • βοηθήσει να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής
 • ενημερώσει για τα τμήματα κατάρτισης & πιστοποίησης που μπορείτε να ενταχθείτε

 

Για να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ

Για να δείτε το οριστικό μητρώο ωφελουμένων πατήστε εδώ

 

Επικοινωνία

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

error: Content is protected !!