ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος/ φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών»

Το ΚΕΚ ΠΛΑΤΩΝ Α.Ε. θα υλοποιήσει τμήματα κατάρτισης σε χρήση Τ.Π.Ε., τα οποία θα συνοδεύονται από πιστοποίηση γνώσεων.

Ωφελούμενοι είναι οι συμμετέχοντες στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα της Δράσης  «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος/ φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών», οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης.

Οι καταρτιζόμενοι υποχρεωτικά θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις για την απόκτηση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού πληροφορικής.

Αντικείμενο της δράσης: η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων ΤΠΕ που θα αποκτηθούν, στους ωφελούμενους συμμετέχοντες, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει :

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών που περιλαμβάνει: 110 ώρες Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες και 10 ώρες που αφορούν «οριζόντιες δεξιότητες», οι οποίες είναι α) Τεχνικές αναζήτησης εργασίας, β) Υγεία και ασφάλεια στην εργασία και γ) βασικές αρχές εργατικού δικαίου
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης

Σκοπός της δράσης: η απόκτηση και διεύρυνση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων , ειδικότερα στη χρήση τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνίας ΤΠΕ, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης.

  • Απόκτηση και διεύρυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων μέσω ρπογραμμάτων κατ’αρτισης που ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδομένα της παραγωγικής δομής και της οικονομίας
  • Αύξηση του ποσοστού των καταρτισθέντων ανέργων που λαμβάνουν πιστοποίηση

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΠΕ
Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του σεμιναρίου, οι καταρτιζόμενοι υποχρεωτικά θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις για την απόκτηση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού Πληροφορικής, από διακεκριμένο φορέα, αναγνωρισμένο από τον ΟΕΕΚ.

Επικοινωνήστε μαζί μας ή επισκεφθείτε τους συμβούλους μας: 

  • Για να κλείσετε άμεσα θέση συμμετοχής
  • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα
  • Για να ενημερωθείτε για τις ειδικές παροχές μας που έχουν στόχο τη διευκόλυνση και την αύξηση των επαγγελματικών σας προσόντων

 

Α’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ – ΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΙΨΟΥ 16 – ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ – 1ος ΟΡΟΦΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2310 500900, 2310 212222

Email: info@platonkek.gr, kekplatwn@gmail.com

Β’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΦΟΥΛΗ ΟΔΟΣ: ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 186 (πρώην 182)- ΙΣΟΓΕΙΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2310 402000 & 2310 216666

Email: platonkek@gmail.com

Επικοινωνία

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

error: Content is protected !!