ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  VOUCHER «Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών, πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο των Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.)»

Δείτε τα Αποτελέσματα (Οριστικό Μητρώο Ωφελουμένων) ΕΔΩ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους ωφελούμενους στο Κ.Ε.Κ ΠΛΑΤΩΝ και η ανάρτηση αυτών στην ειδική ιστοσελίδα, ορίζεται έως την Τρίτη 21-02-2020, και για την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης έως την Τρίτη 28-02-2020.

 

Η δράση απευθύνεται σε 2.000 ανέργους, εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-45 ετών, πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).

Η επιταγή κατάρτισης (training voucher) περιλαμβάνει:

 1. παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (δύο συνεδρίες),
 2. παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
 3. πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης, και
 4. πρακτική άσκηση- on the job trainingδιάρκειας διακοσίων (200) ωρών.

Εκπαιδευτικό Επίδομα:

 • επίδομα θεωρητικής κατάρτισης: 2.000,00 Ευρώ(400 ώρες*5,00 ευρώ/ώρα)
 • επίδομα πρακτικής άσκησης : 800,00 Ευρώ(200 ώρες*4,00 ευρώ/ώρα).

 

Τίτλοι προγραμμάτων κατάρτισης:

Οι ωφελούμενοι/ες επιλέγουν μια από τις ακόλουθες ειδικότητες:

 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
 • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
 • Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων.

Δικαιολογητικά συμμετοχής:

 • Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας,
 • Αντίγραφο Κάρτας ανεργίας και βεβαίωση ανεργίας,
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών (πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής),
 • Πιστοποιητικό αγγλικής γλωσσομάθειας (τουλάχιστον καλή γνώση, επίπεδο Β2 αγγλικής γλώσσας),
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα (ατομικό ή οικογενειακό) φορολογικού έτους 2017.
 • Βεβαίωση Απογραφής ΙΚΑ (όπου θα εμφανίζονται Α.Μ.Α. (Α.Μ. ΙΚΑ) & Α.Μ.Κ.Α.)
 • Αντίγραφο αίτησης προγράμματος (όπου αναγράφεται ο κωδικός ΚΑΥΑΣ της αίτησης)
 • Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN)
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Υπεύθυνη Δήλωση (πατήστε εδώ)

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε από Δευτέρα έως και Παρασκευή, ώρες 09:00 – 17:00, στη Γραμματεία του ΚΕΚ ΠΛΑΤΩΝ ΑΕ:

Α’ Παράρτημα: Χρ. Πίψου 16 (1ος όροφος), περιοχή Ν.Σ.Σταθμού – 2310 500900

Β’ Παράρτημα: Βασ. Όλγας 186 (πρώην 182) (Ισόγειο), περιοχή Σοφούλη – 2310 402000

Επικοινωνία

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

error: Content is protected !!