agores_ergasias2a

Επιταγή Κατάρτισης (Voucher) 600 ευρώ για αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων σε 166.000 επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες μέσω τηλεκπαίδευσης.

To ΚΕΚ ΠΛΑΤΩΝ  συμμετέχει ως πάροχος κατάρτισης προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης.

Η δράση απευθύνεται σε 166.000 επιστήμονες  που προέρχονται από τους εξής επιστημονικούς κλάδους:

 • Δικηγόροι
 • Γιατροί (συμπεριλαμβανομένων οδοντιάτρων, ψυχιάτρων και λοιπού ιατρικού προσωπικού)
 • Μηχανικοί / Αρχιτέκτονες
 • Οικονομολόγοι /Λογιστές
 • Εκπαιδευτικοί
 • Ερευνητές

Δείτε την λίστα των επιλέξιμων ΚΑΔ

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, διάρκειας 100 ωρών με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης, θα αποσκοπούν στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ωφελουμένων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον αντίστοιχο κλάδο, χωρίς γνωστικά ή ηλικιακά προαπαιτούμενα, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα απόκτησης του ανάλογου πιστοποιητικού.

Η παρακολούθηση πραγματοποιείται με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην εκπαιδευτική πλατφόρμα από όποιο σημείο της Ελλάδας κι αν βρίσκονται, οποιαδήποτε ώρα και ημέρα επιθυμούν.

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Το επίδομα του ωφελούμενου της δράσης ανέρχεται σε 6,00 ευρώ/ώρα κατάρτισης και συνολικά στο ποσό των 600€ για το σύνολο των 100 διδακτικών ωρών τηλεκατάρτισης. Το εκπαιδευτικό επίδομα καταβάλλεται τμηματικά σε δύο δόσεις ως ακολούθως: α) Με την ενεργοποίηση της επιταγής  κατάρτισης  του  ωφελούμενου,  η  οποία  συνιστά  την  είσοδό  του  στο  πρόγραμμα τηλεκατάρτισης, καταβάλλεται προκαταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος, ύψους 400€, με την οποία δύναται  ο δικαιούχος να διευκολυνθεί στην τυχόν προμήθεια απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την υλοποίηση του προγράμματος τηλεκατάρτισης, β) Με την ολοκλήρωση του προγράμματος τηλεκατάρτισης, δηλαδή με τη συμπλήρωση των 100 διδακτικών ωρών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, καταβάλλεται το υπόλοιπο του εκπαιδευτικού επιδόματος, ύψους 200€.

Το επίδομα θα καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό που κάθε καταρτιζόμενος έχει δηλώσει κατά την αίτηση συμμετοχής στο Μητρώο με ευθύνη του και στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ως πρώτος δικαιούχος.

Το  επίδομα  κατάρτισης  είναι  αφορολόγητο,  ακατάσχετο  και  μη συμψηφιστέο.

To πρόγραμμα απευθύνεται ΜΟΝΟ σε Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους, Εργαζόμενους με ΔΠΥ – μπλοκάκια.

Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του σεμιναρίου, οι καταρτιζόμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις για την απόκτηση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού Πληροφορικής, από διακεκριμένο φορέα, αναγνωρισμένο από τον ΟΕΕΚ.

Υποχρεώσεις ωφελουμένων κατά την κατάρτιση

I.Ο ωφελούμενος υποχρεούται να απευθυνθεί σε πάροχο κατάρτισης της προτίμησής του, προκειμένου να ενεργοποιήσει την επιταγή κατάρτισης και να υλοποιήσει το πρόγραμμα κατάρτισης. Η μη ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης με  υπαιτιότητα  του ωφελούμενου επιφέρει  τη  μη  συμπερίληψή  του στους δικαιούχους ωφελούμενους της Δράσης, ως εκ τούτου και τη μη καταβολή της προκαταβολής του εκπαιδευτικού επιδόματός του, ύψους 400€.

II.Ο ωφελούμενος υποχρεούται να υλοποιήσει τον πλήρη κύκλο του προγράμματος τηλεκατάρτισης, διάρκειας 100 διδακτικών ωρών. Η μη ολοκλήρωση των ανωτέρω διδακτικών ωρών στο σύνολό τους επιφέρει τη μη καταβολή της δεύτερης δόσης του εκπαιδευτικού επιδόματός του, ύψους 200€.

III.Ο ωφελούμενος εξουσιοδοτεί τον πάροχο κατάρτισης να συμπληρώσει, κατά την πρώτη ημέρα της κατάρτισης, σε ηλεκτρονική μορφή, τα απογραφικά στοιχεία εισόδου για τη συλλογή  πληροφοριακών  στοιχείων,  τα  οποία  αφορούν  σε  προσωπικά  δεδομένα συμπεριλαμβανομένων και ευαίσθητων, για την περαιτέρω επεξεργασία τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την αξιοποίησή τους στο πλαίσιο της παρακολούθησης της δράσης μέσω στατιστικών στοιχείων (δεικτών) και των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και τα προβλεπόμενα στοΝ.4624/2019, Ν. 4314/2014(άρθρο 54Α) και Ν.4403/2016(άρθρο 14) και στον του Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679

Εξετάσεις Πιστοποίησης

Η συμμετοχή των ωφελουμένων στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι προαιρετική. Ο ωφελούμενος στην  περίπτωση  αποτυχίας  επανεξετάζεται  για μία  επιπλέον φορά,  εφόσον  το  επιθυμεί. Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης δεν αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της δεύτερης δόσης του εκπαιδευτικού επιδόματος, ύψους 200€. 

Αντικείμενα Τηλεκατάρτησης

 1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR/ DPO)
 2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
 3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο- Ηλεκτρονικές Συναλλαγές Με Σύγχρονα Λογισμικά Και Εργαλεία
 4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες Σε Λογισμικά Της Πλέον Πρόσφατης Περιόδου
 5. Σύγχρονες Ψηφιακές Εφαρμογές/ Ψηφιακή Υπογραφή/ Ψηφιακά Πιστοποιητικά- Ψηφιακή Ανταπόκριση Με Το Δημόσιο/ Τηλεργασία Και Τηλεδιάσκεψη
 6. Τεχνικός Προγραμματισμού Έξυπνων Κτιρίων (Smart Buildings)
 7. Διαχείριση Έργων Και Διαδικτυακή Συνεργασία
 8. Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Τεχνικές Σε Ψηφιακό Περιβάλλον
 9. Μέτρα Πρόληψης Και Ελέγχου Λοιμώξεων Που Σχετίζονται Με Χώρους Παροχής Φροντίδας Υγείας
 10. Χρήση Τεχνικών Και Εργαλείων Προώθησης Μέσα Απο Τη Χρήση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media Marketing) Με Σύγχρονα Εργαλεία Και Mobile Εφαρμογές

Δείτε Εδώ την Προκήρυξη

Συμπληρώστε τώρα τη φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και θα λάβετε άμεσα πληροφορίες για τις απαραίτητες διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα.

Για την εν λόγω δράση, ο δικαιούχος δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ με το

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΛΑΤΩΝ Α.Ε.

την μεγαλύτερη πιστοποιημένη δομή κατάρτισης της Βόρειας Ελλάδας, για επίσκεψη από κοντά & ενημέρωση για: α) την ποιότητα κατάρτισης, β) τους εκπαιδευτές, γ) την υποβολή του αιτήματος διαδικτυακά.

Α’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΙΨΟΥ 16

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ – 1ος ΟΡΟΦΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2310 500900, 6932432842

Email: info@platonkek.gr, kekplatwn@gmail.com

Β’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΦΟΥΛΗ

ΟΔΟΣ: ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 186 (πρώην 182) –

ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ VILLA BIANCA ΙΣΟΓΕΙΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2310 402000, 6936183501

email: platonkek@gmail.com

Επικοινωνία

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

error: Content is protected !!