Κατάρτιση μεσω Voucher με επίδομα έως 400€ για επιπλέον 25.000 ανέργους σε πράσινες δεξιότητες – Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας για να πραγματοποιήσετε κατάρτιση και Πιστοποίηση

Αναμένεται Β’ κύκλος voucher εργαζομένων της Δ.ΥΠ.Α. Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε 25.000 εργαζόμενους/μισθωτούς του Ιδιωτικού Τομέα, και αφορά την παροχή Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών και την πιστοποίηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα για το επίδομα των έως 400 €

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Είναι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα
  • Είναι άνω των 18 ετών
  • Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
  • Δε συμμετείχαν στον Α’ κύκλο

Εκπαιδευτικό Επίδομα:

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 5€/ώρα κατάρτισης (μεικτά)

Ο ωφελούμενος απαιτείται να ολοκληρώσει την κατάρτιση και να επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης, προκειμένου να λάβει το σύνολο του επιδόματος κατάρτισης.

Ειδικότερα, η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους γίνεται ως εξής: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή του ωφελούμενου σε εξετάσεις πιστοποίησης (ανεξαρτήτως του αποτελέσματος), ο ωφελούμενος δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών.

Εφόσον επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης δικαιούται το 100% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης όσοι έχουν παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης- Next GenerationEU, της δράσης 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations)

Συμπληρώστε την

ή

 στείλτε email στα:

info@platonkek.gr ή platonkek@gmail.com

Επικοινωνία

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

error: Content is protected !!