Προγράμματα Εργαζομένων Λαεκ ΟΑΕΔ

 In Articles

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το ΚΕΚ ΠΛΑΤΩΝ Α.Ε. συνεργάζεται με πολλούς εργοδοτικούς φορείς. Στο πλαίσιο αυτό διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό – παρακολούθηση και υλοποίηση επαγγελματικών σεμιναρίων.

Έχοντας μία πολυετή εμπειρία στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων,  θα πραγματοποιήσει και φέτος τα Επιδοτούμενα προγράμματα ΛΑΕΚ από 1-30 απασχολούμενους ανά επιχείρηση κατά την διάρκεια του έτους 2017-2018.

Τί είναι η εργοδοτική εισφορά 0,45%:
Η εργοδοτική εισφορά 0,45% (άρ. 14 Ν. 2224/94 &άρ. 10 Ν. 2336/95) καταβάλλεται υπέρ του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ. άρ. 1 Ν. 2434/96). Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., για τους ασφαλισμένους που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ, συνεισπράττεται με τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του ΙΚΑ.
Οι πόροι του ΛΑΕΚ που αποδίδονται στις επιχειρήσεις και αφορούν την επαγγελματική κατάρτιση, δε λογίζονται ως έσοδα και απαλλάσσονται από κάθε φορολογική επιβάρυνση (παρ.5 του αρθρ.1 του Ν.2434/96).

Δικαιούχοι φορείς:
Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς του Δημόσιου τομέα. Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω και σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ.

Απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα κατάρτισης:
Η καταβολή στο ΙΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% από την επιχείρηση για τους εργαζόμενους σε αυτήν.
Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, η μη χρηματοδότηση της επιχείρησης από άλλο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. για τους εργαζόμενους που πρόκειται να καταρτιστούν.

Κέρδος Επιχειρήσεων:
Οι επιχειρήσεις που θα δηλώσουν συμμετοχή δεν επιβαρύνονται με κανένα κόστος, αντίθετα έχουν τη δυνατότητα να καταρτίσουν τους υπαλλήλους, βελτιώνοντας τις γνώσεις και δεξιότητες τους σε θέματα που αφορούν το επάγγελμα τους. Επίσης, με τον τρόπο αυτό αξιοποιείται και η κράτηση 0,24% από τις μηνιαίες εισφορές των υπαλλήλων τους.
Κέρδος Εργαζομένων:
Οι εργαζόμενοι έχουν την ευκαιρία να καταρτιστούν δωρεάν σε θέματα που αφορούν το επάγγελμά τους. Στο τέλος του προγράμματος θα  λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης. Επίσης θα τους κατατεθεί από τον ΟΑΕΔ 160 ευρώ εκπαιδευτικό επίδομα στους προσωπικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
Τα σεμινάρια είναι 32 διδακτικών ωρών (8 μαθήματα διάρκειας 4ωρών). Θα υλοποιηθούν στους πλήρως εξοπλισμένους χώρους μας.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ)

  1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
  2. SOCIAL MEDIA MARKETING
  3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΥΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ
  4. ΕΚΑΜΘΗΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ-ΙΤΑΛΙΚΑ
  5. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
  6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
  7. ΨΕΚΑΣΜΟΣ COMMON RAIL
  8. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Για οτιδήποτε χρειαστείτε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.Τα προγράμματα αυτά ξεκινούν από τον Ιανουάριο και μετά, εκτός ωραρίου εργασίας και κατόπιν συνεννόησης με τα άτομα που θα τα παρακολουθήσουν.

Πληροφορίες

Κατερίνα Μαυρίδου, Δήμητρα Λιούρα

Τηλ. Επικοινωνίας : 2310500700, 2310 402000

Fax: 2310502366

Recommended Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search

error: Content is protected !!