Κοινωφελής Εργασία σε Δήμους της χώρας

 In Articles

Είσαι επιτυχών του «Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους  της χώρας (Επιβλέποντες Φορείς) θύλακες υψηλής ανεργίας,  συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, για θέσεις πλήρους απασχόλησης.» ?

Μάθε για τη Δράση:
Οι ωφελούμενοι της δράσεις έχουν τη δυνατότητα 5νθήμερης εργασίας  ή αλλιώς:

4 ημέρες εργασίας στην ορισμένη θέση απασχόλησης και την 5η μέρα κάθε εβδομάδας (Παρασκευή)  συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης για απόκτηση δεξιοτήτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.

Έναρξη Δράσης: Με την ολοκλήρωση του δεύτερου μήνα εργασίας

Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο:

Επίπεδο I

Θεματικές Ενότητες

 • Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής, επαγγελματικός προσανατολισμός, τρόποι εξεύρεσης εργασίας, προσομοίωση συνέντευξης με τον εργοδότη, κ.α.
 • Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
 • Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 • Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα
 • Δεξιότητες πληροφορικής
  1. Επεξεργασία Εγγράφου – Word
  2. Υπολογιστικά Φύλλα – Excel
  3. Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία – Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης – Social Media, Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals (π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, IKA, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά.)

Επίπεδο II

Θεματικές Ενότητες

 • Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής, επαγγελματικός προσανατολισμός, τρόποι εξεύρεσης εργασίας, προσομοίωση συνέντευξης με τον εργοδότη, κ.α.
 • Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
 • Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 • Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα
 • Δεξιότητες πληροφορικής
  1. Επεξεργασία Εγγράφου – Word
  2. Υπολογιστικά Φύλλα – Excel
  3. Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία – Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης – Social Media, Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals (π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, IKA, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά.)
  4. Παρουσιάσεις- Powerpoint

Επίπεδο III

 • Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής, επαγγελματικός προσανατολισμός, τρόποι εξεύρεσης εργασίας, προσομοίωση συνέντευξης με τον εργοδότη, κ.α.
 • Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
 • Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 • Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα
 • Δεξιότητες πληροφορικής
  1. Eπεξεργασία Εγγράφου – Word
  2. Υπολογιστικά Φύλλα – Excel
  3. Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία – Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης – Social Media, Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals (π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, IKA, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά.)
  4. Παρουσιάσεις- Powerpoint
  5. Βάσεις Δεδομένων – Access

Προσκλήσεις

Νο 7/2016

Νο 10/2016

Νο 1/2017

Νο 16/2017

Νο 1/2018

Ανακοινώσεις

28-2-2018 Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 34 Δήμους (Β’ κύκλος)

30-1-2018 Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης ανέργων για 7180 θέσεις πλήρους απασχόλησης του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 34 Δήμους (Β’ κύκλος)

13-12-2017 Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 34 Δήμους για 7.180 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Β’ κύκλος)

16-3-2018  Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας για την πρόσκληση ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 Δήμους θύλακες υψηλής ανεργίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων για 3.494 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Β Κύκλος)»


Επικοινωνήστε μαζί μας ή επισκεφθείτε τους συμβούλους μας: 

 • Για να κλείσετε άμεσα θέση συμμετοχής
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα
 • Για να ενημερωθείτε για τις ειδικές παροχές μας που έχουν στόχο τη διευκόλυνση και την αύξηση των επαγγελματικών σας προσόντων

Α’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ – ΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΙΨΟΥ 16 – ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ – 1ος ΟΡΟΦΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2310 500900,

Email: info@platonkek.gr, 

Β’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΦΟΥΛΗ

ΟΔΟΣ: ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 186 (πρώην 182) – παραπλεύρως Villa Bianca

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2310 402000 

Recommended Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search

error: Content is protected !!